Jak prodloužit průkaz Velitele námořní jachty

Stručné požadavky na prodloužení průkazu Velitele jachty námořní plavby pro oblast C

1.    žádost s osobními daty žadatele podaná nejméně  2 měsíce před  skončením  doby  platnosti  průkazu  (žádost),
2.    doklad osvědčující  praxi na jachtě  v délce námořní  plavby nejméně 500 námořních mil ve  funkci velitele námořní jachty v posledních  5  letech  před  skončením  doby platnosti tohoto  průkazu (Jachtařská knížka),
3.    osvědčení o zdravotní způsobilosti vydané lékařem, nesmí být starší 3  měsíců k podání žádosti (Pouze od pověřeného lékaře)
4.    zaplacený správní poplatek 50,- Kč (kolek),  500 Kč (kolek, je-li žádost podána méně než 2 měsíce před koncem platnosti průkazu)
5.    2x  barevnou fotografii o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm, která odpovídá skutečné podobě žadatele.

Jakmile máte všechny požadované dokumenty, stačí v úředních hodinách zajít na MDČR. Průkaz bývá vydán na počkání.

V případě, že vyřizujete prodloužení pro jinou osobu je vhodné mít s sebou Plnou moc.

 

Jachtařské akce

Odběr novinek

Přihlašte se k odběru novinek a získejte rychlý přehled o aktulitách a akcích mezi prvními.

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)